Phản bội/ ngoại tình?

Tôi có một người chị, yêu nhau với anh chồng 9 năm, tới năm thứ 10 cưới nhau, cưới được 1 tháng phát hiện chồng mình có con riêng đã được 3 tuổi, còn cô bồ đã yêu nhau được gần 6 năm rồi. Chị tôi suy sụp lắm, chị bỏ làm và cuốn gói […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top